Valmennukset

Järjestämiimme valmennuksiin kuuluvat: Työnohjaus sekä Työyhteisövalmennukset


Työnohjaus

Järjestämme työnohjausta
• ryhmille
• yksilötyönohjausta
• työnohjausta työyhteisöille

Työnohjaus perustuu keskusteluun tai toiminnallisiin menetelmiin sekä molempien yhdistelmiin – ohjattavan ryhmän tai yksilön toiveiden mukaan.

Työnohjauksessamme keskitytään työntekijöiden ohjaamiseen tarkastella perustehtäväänsä, omaa työtään sekä siihen liittyviä ilmiöitä, omaa suhdetta organisaatioon ja ihmissuhteita.

Työnohjauksessa pyritään avaamaan työhön uusia näkökulmia, kehittämään kykyä työstää ristiriitoja, löytämään keinoja, joilla ohjatavat pystyvät tunnistamaan omat voimavaransa ja työskentelemään täysillä niitä käyttäen ja kehittäen.

Työnohjauksen tarkoituksena on tukea kehittymistä omassa ammatissa ja myös tukea kasvua ihmisenä pyrkimyksenä oman elämän ja persoonan kanssa tasapainon saavuttaminen työelämän haasteissa.

Työyhteisövalmennukset

ITSETUNTEMUSTA PEILIKORTEILLA

Tunne, ajattelu ja tahto ovat motivoitumisenergioitamme. Käytätkö kaikkia energioitasi tasapainoisesti? Miellejärjestelmät ohjaavat käyttäytymistämme. Käytätkö enemmän oikeaa vai vasenta aivopuoliskoasi? Peilikorttien avulla voit tutkia omaa käyttäytymistäsi ja löytää sille syyt sinua ohjaavista miellejärjestelmistä. Miellejärjestelmät muodostuvat siitä, millä aisteilla avaat aivosi ensisijaisesti. Tunne itsesi, tutki mieltäsi ja opi ymmärtämään mielesi järjestelmiä tehdäksesi elämästäsi ja vuorovaikutuksestasi toiveittesi mukaista.

AJANHALLINNAN AVAIMIA TYÖHÖN JA ARKEEN

Mielenkiintoinen ja konkreettinen tapa lähestyä aina niin kortilla olevaa aikaa. Valmennuksessa käydään läpi ajanhallinnan avaimia henkilökohtaisella tasolla ja tehdään niistä oma työkirja. Aikavarkaat tai aikasyöpöt kartoitetaan ja mietitään tehokeinoja niiden poistamiseen. Erinomainen tapa aloittaa työyhteisön kehittäminen lempeällä ja mukavalla tavalla. Kaikkien on helppo tulla mukaan, olla mukana ja saada itselleen jotain konkreettista. Hauskaa ja hyödyllistä!

ASIAKASPALVELU

Asiakaspalvelu on taitolaji. Ihmisen aito kohtaaminen on asiakaspalvelun haasteellisin osa. Opittuasi tunnistamaan asiakkaan tarpeet sekä ymmärtämään asiakasta tulet yllättämään asiakkaasi ja itsesi. Hankalat asiakkaat ovat historiaa, asiakkaina on vain mukavia ihmisiä.

MUUTOKSEN HALLINTA

Muutoksia voi saada aikaan kuluttamatta työyhteisön voimavaroja sekä ilman ilmapiirin laskua. Lisää ymmärrystäsi muutoksen syistä ja seurauksista sekä muutosten välttämättömyydestä. Vastarinta kertoo jostakin - muutoksen hyväksyminen on välttämätöntä ja hyödyllistä itsellesi.

MOTIVOITUMISEN TAIKAA

Motivoituminen on hyvinkin yksilöllistä. Opettele ymmärtämään omaa ja muiden motivoitumista, tunnista omat ja toisten keinot motivoitua. Opi johtamaan omaa ja muiden motivoitumista.

TYÖYHTEISÖTAIDOT

Tunnista omat ja toisten toimintatyylit. Olemme erilaisia ja meillä on erilaisia voimavaroja. Osa voimavaroistamme on itseltämme piilossa, opi ottamaan kaikki voimavarasi käyttöön. Opi ymmärtämään ihmisten erilaista käyttäytymistä. Ihmiset kertovat, mitä he haluavat – osaatko oikeasti kuunnella? Toista arvostavalla vuorovaikutuksella parannat mahdollisuuksiasi onnistua. Kasvata omaa vastuullisuuttasi.

VIESTINNÄN ILOA

Onnistunut viestintä takaa sen, että vastaanottaja ymmärtää viestin siten kuin viestijä on sen halunnut ymmärrettäväksi. Käsittelemme kukin informaatiota yksilöllisellä tavalla. Opi tunnistamaan oma viestintätyylisi ja vahvistamaan muita tapoja varmistaa viestin perillemeno. Opi virittämään lähettimesi vastaanottajan taajuudelle. Varmista viestintäsi selkeys.