Työvoimakoulutus

Koulutusyhtiö Kirsikkapuisto Oy on luotettava ja asiansa osaava yhteistyökumppani työvoimahallinnolle jo vuodesta 1997.

Kouluttajamme ja valmentajamme ovat tehokkaita ja päteviä.

Tunnemme pääkaupunkiseudun yritykset ja yritysmaailman yhteistyökumppaneita meillä on pääkaupunkiseudulla yli 800. Verkostomme on toimiva ja tehokas TE-toimiston asiakkaalle työttömälle työnhakijalle tai työttömyysuhan alaiselle työnhakijalle.

Voimme auttaa työnhaussa ja tarjoamme kontakteja työharjoittelupaikoista.


Tässä lyhyt kuvaus osaamisestamme:

1. VALMISTAVA KOULUTUS


 • • Vuorovaikutustaidot
 • • Suullinen ja kirjallinen viestintä
 • • Asiakassuhteet, asiakkuuksien hallinta ja kehittäminen
 • • Asiakaspalvelu- ja myyntitaidot
 • • Myynnin kehittäminen ja markkinointiosaaminen
 • • Muutostilanteet ja muutoksen hallinta
 • • SWOT –analyysit (yksilö/yritys)
 • • HOPS –osaaminen
 • • Työnohjaus (yksilö/ryhmä)
 • • Kouluttajataitojen kehittäminen (opettajat,Koulutuspäälliköt, valmentajat)
 • • Tietotekniikkaopetus

Autamme mielellämme koulutusohjelmien kehittämisessä, suunnittelussa ja toteutuksessa
yritysmaailman tarpeita vastaaviksi.

 

2. HENKILÖKOHTAINEN OSAAMINEN


  • Oman osaamisen tunnistaminen ja tuotteistaminen
 • • Oman osaamisen markkinointi
 • • Ansioluettelo, CV ja työpaikkahakemuksen tekeminen
 • • Tehokas sähköinen työnhaku
 • • Piilotyöpaikkojen etsiminen
 • • Kokonaisvaltaisen työnhakuprosessin läpikäynti ja ymmärtäminen
 • • Työpaikkahaastattelusimulaatiot ja haastatteluun valmistautuminen
 • • Persoonallisuustestit
 • • Työsopimuksen ja työsuhteen ehtojen (TES) läpikäynti

Pidämme aiheista teemaluentoja 3 h – 6h alueellisissa TE-toimistoissa.

Suunnittelemme kokonaisvaltaisia työnhakukoulutuksia kesto 5 päivää – 15 päivää.

Olemme erikoistuneet maahanmuuttajien työllistämiseen. Ryhmämme ovat olleet 16 hengen ryhmiä, joille järjestämme työharjoittelupaikat ja pidämme huolen heidän työllistymisestään.

Tulokset ovat olleet erinomaisia.
Vuodesta 2002 on työllistymisprosentti 85,7%.